NE OFROJMË KOMPANIVE, KOMUNAVE DHE KLIENTËVE PRIVAT EKSPERIENCE TONË SHUME VJEQARE NË BIZNESIN FITIMPRURESE TË ENERGJISË FOTOVOLTAIK.

PROJEKTE NDËRKOMETARE


TEKNOLOGJIA LUNA TEC MUNDËSON ENERGJI DIELLORE FITIMPRURESE NË TË GJITHË BOTËN.

600+

INSTALIMET

14

VENDET

3+

GWP

3+

GWP

ME MBESHTETJEN E PARTNEREVE TANË, NE JU OFROJMË TË GJITHA RESURSET QE JU NEVOJITEN PER FOTOVOLTAIK, QË TA BËJMË ENDRREN TUAJ REALITET.

ME MBESHTETJEN E PARTNEREVE TANË, NE JU OFROJMË TË GJITHA RESURSET QE JU NEVOJITEN PER FOTOVOLTAIK, QË TA BËJMË ENDRREN TUAJ REALITET.

Partnerët tanë:

SENERGJIA DIELLORE ËSHTË DOBIPRURESE PËR TË GJITHË!

Modulet vazhdimisht më të fuqishme dhe çmimet më të ulëta të blerjes nënkuptojnë se një investim në sistemet fotovoltaike është gjithnjë e më i vlefshëm dhe ndërtimi, mirëmbajtja dhe energjia elektrike e prodhuar forcon ekonominë dhe infrastrukturën lokale.

Na kontaktoni dhe bëhuni edhe një partner i Luna-Tec!

SENERGJIA DIELLORE ËSHTË DOBIPRURESE PËR TË GJITHË!

Modulet vazhdimisht më të fuqishme dhe çmimet më të ulëta të blerjes nënkuptojnë se një investim në sistemet fotovoltaike është gjithnjë e më i vlefshëm dhe ndërtimi, mirëmbajtja dhe energjia elektrike e prodhuar forcon ekonominë dhe infrastrukturën lokale.

Na kontaktoni dhe bëhuni edhe një partner i Luna-Tec!

Luna Tec

Volos Greqia